11.1. Teema

Teemana YKSIN.

Lue lisää: http://www.kameraseura.fi/kerhot/teema/